Make your own free website on Tripod.com

Pakisulat ng malinaw ang iyong pangalan at address(hindi dikit-dikit) sa ORDER FORM at ipadala kasama ng iyong bayad. Paalala, lahat ng bayad ay ipapangalan sa KARUNUNGAN PUBLICATION at ipadadala sa paraang MONEY ORDER(Makukuha sa lokal nyong post office) lang at hindi personal na Tseke. BABALA! huwag na huwag magpapadala ng pera(cash) sa inyong sulat, hindi kami mananagot sa anumang perang mawawala na ipadadala ninyo. Gumamit lang ng Money Order sa pagpapadala ng pera. Kasama ng Money Order na bayad ninyo at order form, ilagay ito sa isang long air mail envelop, irihistro ang inyong sulat(registered mail) itago ninyo ang resibo ng rinihistro ninyong sulat.

I-PRINT ANG ORDER FORM NA ITO

Order Form

Opo! Padalhan ninyo kaagad ako ng isang kopya ng GABAY ninyo sa PAGGAWA ng HULMAHAN at mga SISTEMA ng PAGHUHULMA, para makapagumpisa ako ng sarili kong negosyo at kumita ng maganda. Ang GABAY ay naglalaman ng 12,000 na salita, may 112 ilustrasyon, may 118 pahinang impormasyon at may sukat na 8 1/2 x 11 pulgada (short bond paper)

PANGALAN:________________________________
TIRAHAN__________________________________
_________________________________________
ZIP CODE_______________
TELEPONO(land line lang)____________________

LAHAT NG BAYAD AY IPAPANGALAN SA KARUNUNGAN PUBLICATION
Ilakip kasama nitong printed order form ang MONEY ORDER na nagkakahalaga ng P600 bilang bayad sa GABAY. Irehistro(registered mail) ang sulat at Ipadala sa:

Karunungan Publication
P. O. Box #0164 Post office Las Piñas, Las Piñas City

Pahintulutang makarating ang gabay sa iyo ng 3 hanggang 4 na linggo

Home | Paano | Mga Nilalaman ng gabay
copyright © 2000 Karunungan Publication. E-mail us.